ที่ปรึกษาโครงการพุทธอาสาศิลป์

ศิลปินที่ปรึกษาโครงการพุทธอาสาศิลป์

ศาสตราจารย์ กิติคุณปรีชา เถาทอง
ศิลปินแห่งชาติ
ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิต
ศิลปินอาวุโส
อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง
ศิลปินอาวุโส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ เสาว์คง
ศิลปินอาวุโส
อาจารย์ศรีวรรณา เสาว์คง
ศิลปินอาวุโส


Powered by MakeWebEasy.com