ที่ปรึกษาโครงการพุทธอาสาศิลป์

ศิลปินที่ปรึกษาโครงการพุทธอาสาศิลป์

ศาสตราจารย์ กิติคุณปรีชา เถาทอง
ศิลปินแห่งชาติ

ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิต
ศิลปินอาวุโส

อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง
ศิลปินอาวุโส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ เสาว์คง
ศิลปินอาวุโส

อาจารย์ศรีวรรณา เสาว์คง
ศิลปินอาวุโสPowered by MakeWebEasy.com